dannidyn.com

הסיפור מאחורי דנידין הפקות

" מאז שאני זוכר את עצמי אני עם מצלמה על הכתף. מהנער בתיכון שצילם, ערך והפיק סרטים; דרך לימודי קולנוע – ועד צבירת ניסיון ומיומנות רבים בהפקות בארץ ובעולם.לאחר תקופה ארוכה בחו"ל החלטתי לחזור לארץ, לצאת לדרך חדשה והקמתי את דנידין הפקות. "    

                                        +972-55-999-3439

                         email  : tzchori@gmail.com     

 
Scroll to Top